Dělení schodišť

Publikováno v rubrice Odborná literatura

Schodiště lze kategorizovat podle nejdůležitějších hledisek následovně:

PODLE FUNKCE

 • Hlavní – Tvoří základní vertikální spojení v budovách a navazují na hlavní komunikační trasy. Sklon schodišťového ramene je 20-30°.
 • Vedlejší – Setkáváme se s nimi obvykle u veřejných budov (administrativních a kancelářských, obchodních domů, u divadel, kin, sportovních hal a dalších). Jsou zřizována vedle hlavního schodiště jako druhá a další schodiště, především z provozních, požárních a bezpečnostních důvodů.
 • Vyrovnávací – jsou umísťována mimo objekt a spojují různé výškové úrovně téhož podlaží nebo mezi první nadzemní podlaží a terén.

PODLE UMÍSTĚNÍ

 • Vnitřní – slouží k trvalému propojení jednotlivých podlaží uvnitř objektu.
 • Venkovní – jsou mimo objekt, ale jak půdorysně, tak výškově s ním přímo souvisejí.
 • Terénní – jsou samostatně mimo objekt a spojují různé výškové úrovně ve volném prostoru na veřejných prostranstvích, v parcích, sadech, zahradách a jsou také součástí vnějších komunikací (chodníků, podchodů, nadchodů apod.).

PODLE PŮDORYSNÉHO TVARU

 • Přímočará – mají rovné schodišťové stupně se stálou šířkou stupnice. Jsou považována za nejpohodlnější, nejpřehlednější, nejbezpečnější a nejpraktičtější. Umožňují totiž využívat plnohodnotně celou svoji šířku k pohodlnému výstupu a sestupu
 • Křivočará – mají kosé stupně s různou šířkou stupnice. To znamená, že při velkém zakřivení (tj. malém poloměru) není možné využívat celé šířky schodišťového ramene k bezpečnému a pohodlnému výstupu a sestupu. Důsledkem rozdílného rozměru stupnice je nevýhodný poměr stoupání ve většině šířky schodišťového ramene. Jejich výhodou je velká variabilita, která dává volnou ruku architektovi při navrhování vstupních a centrálních hal, reprezentačních prostor a ostatních preferovaných částí budov. Výhodou proti schodištím přímočarým je také jejich větší skladnost, zaujímají menší půdorysný prostor.
 • Různočará – jsou schodiště se smíšenými rameny. Tato schodiště se příliš nedoporučují navrhovat u budov se značným pohybem osob. V jednom rameni se totiž setkávají stupně rovné i kosé a dochází tak k proměnné šířce stupnice ve výškové čáře. Chůze po takovém schodišti ztrácí svůj plynulý rytmus a člověk se musí víc soustředit na výstup i sestup. Výhodou je jejich přirozená elegance a velká variabilita, kterou je možno využít u rodinných domů, bytových domů s menším počtem bytových jednotek a samozřejmě v prostorách, na které jsou kladeny vysoké estetické požadavky.

PODLE POČTU RAMEN (MEZI JEDNOTLIVÝMI PODLAŽÍMI)

 • Jednoramenná – jedno rameno, které není přerušeno mezipodestou.
 • Dvouramenná – dvě schodišťová ramena, která jsou oddělena mezipodestou.
 • Víceramenná – několik schodišťových ramen oddělených mezipodestami.
 • Rozvětvená – dvě výškové úrovně se překonávají dvěma nebo více rameny v témže schodišťovém prostoru.

PODLE SMĚRU VÝSTUPU

 • Přímá – schodišťová ramena nemění svůj směr.
 • Pravotočivá – jsou nejčastěji používaná, vystupující se otáčí za pravou rukou.
 • Levotočivá – vystupující se otáčí za levou rukou.

PODLE PODEPŘENÍ SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN

 • Vřetenová – ramena jsou oboustranně podepřena vřetenovou stěnou nebo jsou do ní jednostranně vetknuta.
 • Pilířová – podestové nosníky a schodnice jsou podepřené pilíři.
 • Schodnicová – ramena jsou podepřena schodnicemi vetknutými do podestových nosníků.
 • Visutá – ramena jsou tvořena jednotlivě vetknutými stupni do schodišťových zdí.
 • Desková – ramena tvoří šikmé desky posazené na podestovém nosníku nebo jsou spojené s podestou do zalomené desky.
 • Zavěšená – jednotlivé stupně nebo celá ramena jsou zavěšená na táhlech ze stropní konstrukce.
 • Žebříkové schody – mají větší sklon a proto zaujímají malou půdorysnou plochu.
 • Smíšeně podepřená – schodišťová ramena jsou podepřená kombinací dvou nebo více výše uvedených způsobů.
 • Pažená – většinou venkovní schodiště, kde je podstupnice vytvořena pažením (např. betonové tvarovky osazované přímo do terénu nebo zahradní schodiště tvořené dřevěnými kůly apod.).
 • Pohyblivá – ramena tvoří pohyblivý dopravníkový pás

PODLE POUŽITÉHO MATERIÁLU

 • Dřevěná
 • Kamenná
 • Cihlová
 • Betonová
 • Železobetonová
 • Kovová
 • Kombinovaná

PODLE TECHNOLOGIE

 • Tradiční – monolitická.
 • Montovaná – používají se hlavně u panelové výstavby.
 • Kombinovaná

PODLE SKLONU

 • Rampová – 10°- 20°   8-13 cm
 • Mírná – 20°- 25°   13-15 cm
 • Normální – 25°- 35°   15-18 cm
 • Strmá – 35°- 45°   18-20 cm
 • Žebříková – 45°- 60°   20-25 cm

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

  Pokud chcete kontaktovat naši firmu, využijte tento formulář.
  Váš dotaz bude zpracován v co nejkratší době.

  Nastavení soukromí

  Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.